Home Page » Nabídka » Ozonoterapie

Ozonoterapie

Ozonoterapie je vysoce efektivní, bezpečná a v podstatě nekomplikovaná metoda.

Ozon určený k terapii je vždy směsí čistého kyslíku a ozonu v poměru 0,1-5 % ozonu na 99,9-95 % kyslíku. Při terapii se využívá vlastnosti ozonu, kterou je rychlá rozpustnost v tekutinách a která je 10krát větší než u kyslíku. I tato vlastnost umožňuje množství aplikací a široké použití.

Neexistuje tak farmakologicky jednoduchá látka s tak komplexním účinkem na prokrvení.

Působení ozonu na lidský organizmus vychází z účinků, které jsou dostatečně známy laboratorními studiemi a ověřeny klinickými zkouškami.

 • Podpora prokrvení všech tkání včetně CNS > ischémie centrální i periferní.
 • Působení jako „antibiotikum“ proti bakteriím, virům, plísním
 • Má imunostimulační působení
 • Imunorestaurační efekt > autoimunitní poruchy, alergie apod.
 • Energetický efekt > stavy vyčerpání psychické i fyzické.
 • Regenerační efekt > urychlené hojení ran, zlomenin apod.
 • Protinádorový účinek > je prokázán vzestup tumor nekrotizujícího faktoru.

Při ozonoterapii se využívá mimořádně rychlé rozpustnosti ozónu v tekutinách – údajně jde o rychlost až 10x větší než u kyslíku. V tkáních pak dochází k silnému nasycení kyslíkem a energie uvolněná při tomto procesu je přímo využitelná pro buněčné reakce.

Některé používané aplikace ozonu

 • Infuzně – Fyziologický roztok nasytíme těsně před aplikací směsí ozonu s kyslíkem a aplikujeme i. v.
 • I. m. - Intramuskulárně až l0 ml směsi O2 + O3 do svalu.
 • S. c. - Subkutánně nebo intrakutánně formou malého množství jako pupeny.

 Neinvazivní techniky

 • Rect. (vagin.) – Rektálně (vaginálně) 100-1000 ml směsi O2 + O3 vpravením  přes rektální rourku. Dále je možno provést vpravení  do vagíny či uretry v přiměřeném množství.
 • P. o. – Perorálně - pití nebo kloktání ozónované vody
 • Vak (oz-ol) – Transdermálně, vlhké obklady. Igelitové pytle naplněné směsí O2 + O3 aplikované na končetiny. Obklady s vodou nasycenou ozonem. Vtíráním olivového oleje syceného ozonem  
 • žánrové obrázky / Ozonoterapie

Kontraindikace

Jsou minimální, stejně jako nežádoucí účinky. Přesto je vhodné dbát zvýšené opatrnosti u některých stavů.

Ozonoterapii není vhodné aplikovat při:

 • akutních orgánových krváceních pro možné zhoršení krvácení
 • relapsu chronické pankreatitidy
 • poruchách funkce štítné žlázy
 • hypotenzi
 • akutní intoxikaci alkoholem
 • akutním infarktu myokardu
 • graviditě první tři měsíce
 • akutních horečnatých a septických stavech
 • sklonu ke křečím
 • hypoglykémii
 • hypokalcinemii
 • alergii na ozon

U diabetiků, zvláště na vyšších dávkách insulinu se doporučuje sledovat glykémii, dochází ke snižování hladiny cukru v krvi. U lidí dlouhodobě heparinizovaných, pokud nemají krvácivé projevy, je vhodné používat nižší dávkování. U onkologických pacientů je pak vhodné absolvovat tuto terapii před, nebo po ozáření nebo chemoterapii

Obrovské množství zkušeností z celého světa dovoluje tuto metodu charakterizovat následovně:

 • Vysoká úspěšnost léčby
 • Vysoká snášenlivost pro pacienty
 • Nepřítomnost vedlejších nepříznivých účinků
 • Ekonomická nenáročnost

 

Ozonoterapie

Karolína Polominiová

Karolína Polominiová pracuje jako zdravotní sestra se zaměřením na infuzní terapie.

číst dále

Možnosti platby

Rezervační poplatek , platební metody, které je možné použít ve ViaraSalve.

 

číst dále