Home Page » ViaRa Salve - Centrum zdraví » Náš tým » Mgr. Hana Kleisová

Mgr. Hana Kleisová

Mgr. Hana Kleisová je speciální pedagog a průvodce vzděláváním především pro děti 1.stupně základní školy s 25 letou praxí.
Práce s dětmi ji neustále inspiruje a motivuje k dalšímu vzdělávání, ráda hledá nové směry a cesty v oblasti diagnostiky.

Vzdělání

  • Pedagogická fakulta Masarykovy university - učitelství 1. stupně + speciální pedagogika
  • absolvování vzdělávacích a certifikovaných kurzů se zaměřením na různé diagnostické metody, které podporují rozvoj učení, pracovního tempa, uvědomění si svých potřeb a především vzájemnou důvěru a spolupráci

Využívané metody

V oblasti poradenství, diagnostiky a intervence využívá následující metody:
  • Metoda Instrumentálního obohacování (Feuerstein Instrumental Enrichment, FIE)
    • metoda je vhodná jak pro děti s poruchami učení, tak i pro nadané jako stimulační prostředek
    • pro klienty - seniory, dospělí po mozkové příhodě či traumatech hlavy v rámci neuro- a kognitivní rehabilitace či jako aktivizační metoda prevence snížení mentálních funkcí mozku
  • Metoda HANDLE - zaměřeno na neurovývojové obtíže -" jemná a respektující cesta terapie"
  • Metoda prof. Elkonina patří do oblasti kognitivní psycholingvistiky, která se zabývá vývojem gramotnosti a úlohou fonematického uvědomování ve čtení a psaní v předškolním i mladším školním věku
  • Diagnostické metody zaměřené na deficity dílčích funkcí, neurovývoj a skríning dětí mladšího školního věku, pracuji s intervenčními nástroji k prevenci školní neúspěšnosti (úskalí se soustředěním, nesamostatností, impulzivitou)

Základní výzva pro každého

Podpoříme vás při zvládání problémů a překonávání překážek nejen s učením, náš přístup je založen především na porozumění a společném vyhodnocení postupů, které vyhovují oběma stranám.

Pedagogicko-psychologické poradenství, diagnostika, intervence

Metoda Handle

HANDLE hledá kořeny obtíží, a nesnaží se jen maskovat příznaky. Je to metoda neinvazivní, nepoužívá léky ani složité pomůcky.

číst dále

Metoda Instrumentálního obohacování

Metoda Instrumentálního obohacování (Feuerstein Instrumental Enrichment, FIE) představuje jeden z nejzajímavějších a nejpropracovanějších počinů na pomezí pedagogiky a psychologie druhé poloviny dvacátého století.

číst dále

 

 

 
 

Label

Label