Možnosti platby

Rezervační poplatek

     K eliminaci negativních dopadů neúčasti klientů v rezervovaných termínech, kdy absence jednoho klienta zbytečně blokuje klienta s naléhavější potřebou naší služby, jsme byli nuceni tuto situaci řešit formou rezervačního poplatku.

Klient v okamžiku objednání zaplatí rezervační poplatek převodem na účet (1026657136/5500 vedený u Raiffeisenbank , kdy  jako variabilní symbol uvede  99999 a do poznámky pro příjemce  dá celé svoje jméno a telefonní číslo ) nebo přímo na recepci (hotově, kartou či dalšími  benefitními možnostmi)  v následné výši:

-          Diagnostika , komplexní analýza organizmu           - 1500,- Kč

-          Kontrolní vyšetření                                                   -   900,- Kč

-          Fyzioterapie,  speciální masáže, akupunktura         -   700,- Kč

Rezervační poplatek se použije na vyúčtování služby.

Rezervační poplatek  propadne,  pokud se klient bez omluvy nedostaví na zarezervovaný termín nebo se omluví  v období kratším než 2 pracovní dny  před rezervovaným termínem (vyjímečné případy budou posuzovány individuálně , vážné důvody jsou například náhlá hospitalizace, mimořádná rodinná situace…. )

Rezervační poplatek  se uplatní při příští návštěvě klienta, pokud se omluvil dříve než v posledních 2 pracovních dnech před rezervovaným termínem. 

Rezervační poplatek se zavádí od  1.8.2023 .

 


Benefit plus

V rámci spolupráce s portálem Benefit Plus můžete pro placení služeb a produktů použít poukazy pro zaměstnanecké výhody

Zjistit více...Sodexo

V rámci spolupráce se společností Sodexo je možné používat v rámci placení terapií následující poukazy a karty Sodexo

Zjistit více...Platební karty

Ve studiu Viara Salve můžete k úhradě služeb využít platební karty

Zjistit více...Dárkový poukaz

Dárkový poukaz lze vystavit na konkrétní částku či konkrétní vyšetření, terapii, program dle platné nabídky a ceníku.

Zjistit více...FKSP

Jak už napovídá samotný název, jedná se o fond, ze kterého zaměstnavatel hradí svým zaměstnancům benefity různého druhu.

Zjistit více...Up Benefity

Up Benefity jsou moderní zaměstnanecká cafeterie  Karta plná benefitů pro volný čas.

Zjistit více...


dřívější

FKSP

Jak už napovídá samotný název, jedná se o fond, ze kterého zaměstnavatel hradí svým zaměstnancům benefity různého druhu.

Up Benefity

Up Benefity jsou moderní zaměstnanecká cafeterie  Karta plná benefitů pro volný čas.

Benefit plus

V rámci spolupráce s portálem Benefit Plus můžete pro placení služeb a produktů použít poukazy pro zaměstnanecké výhody

Sodexo

V rámci spolupráce se společností Sodexo je možné používat v rámci placení terapií následující poukazy a karty Sodexo

Platební karty

Ve studiu Viara Salve můžete k úhradě služeb využít platební karty

Dárkový poukaz

Dárkový poukaz lze vystavit na konkrétní částku či konkrétní vyšetření, terapii, program dle platné nabídky a ceníku.