Home Page » ViaRa Salve - Centrum zdraví » Náš tým » Lenka Pícková

Lenka Pícková

Lenka Pícková

Zdravotní sestra a porodní asistentka s mnohaletou zkušeností práce ve zdravotnictví, zejména v oblasti gynekologie a porodnictví.

 

Její zájem o celostní přístup a seberozvoj ji přivedl  do ViaRa Salve.

Zde využívá svých cenných zkušeností a organizačních schopností spojených s provozem zdravotního zařízení.

Vzdělání

  • SZŠ Jaselská - všeobecná sestra
  • SZŠ Josefa Podsedníka - porodní asistentka
  • IDVZ

Pracovní zkušenosti

  • FN Bohunice - gynekologicko-porodnická klinika
  • Nemocnice Milosrdných bratří - gynekologie, porodnictví
  • ViaRa Salve – zdravotní centrum

 
 

 

 
 

Label

Label