Home Page » Nabídka » Péče o zdraví zaměstnanců

Péče o zdraví zaměstnanců

Unikátní projekt s cílem podpoření komplexní péče o zdraví zaměstnanců. Projekt ViaRa Salve je nástrojem ke zvýšení efektivity lidských zdrojů a zlepšení ekonomiky díky poklesu nemocnosti. Ucelený program progresivního přístupu k maximálnímu využití lidských zdrojů na pracovištích.

Jaké získáte přínosy při zapojení do projektu?

Kvalita zdraví zaměstnanců se přímo odráží na atmosféře ve firmě, a promítá se do ekonomiky. Ekonomové v západní Evropě vyčíslili, že 1 € investované do prevence zdraví, přináší 2 – 4 € zisku pro firmu. Projekt ViaRa Salve nenahrazuje standardní hrazenou lékařskou péči systému ZP, jako vstupní prohlídky lékařem či léčbu akutních nemocí. Přináší širší rozměr v kontextu ČR, péči o zdraví prevencí.

Základní cíle projektu
 1. Zvýšit rentabilitu pracovního místa.
 2. Snížit náklady spojené s prac. neschopností.
 3. Snížit dopad při přecházení zdravotních problémů.
 4. Snížit riziko pracovních úrazů a  nemocí z povolání.
 5. Zvýšit kvalitu zdraví pracovníků, a jejich psychickou odolnost i pohodu.
 6. Přiblížit péči o lidské zdroje evropským standardům.
 7. Zapojit pracovníky v preventivních opatřeních na ochranu zdraví
Také se vás dotýká současný stav?

V současné době je péče o lidské zdroje v ČR téměř  nulová. Firmy sice vynakládají prostředky na různé poukázky, služby a nadstandardy, ale jejich využití je obvykle velmi neefektivní. Často poukázky propadnou, nebo jsou úspěšně darovány třetím osobám. Porovnávací statistiky rentability firem v evropském regionu mluví jednoznačně. Při srovnání nemocnosti zaměstnanců evropských firem, efektivity práce na časovou jednotku, délky dožití, atd., se ČR řadí svojí úrovní spíše k zemím v druhé polovině tabulky. Investice do rozvoje lidských zdrojů je u nás pojem takřka neznámý.


Aby byla investice do problematiky zdraví účinná, musí být koncepční a opřená o zpětnou vazbu, tj. statisticky kontrolovaná a monitorována.

Projekt ViaRa Salve vytváří komplexní celek z jednotlivých oborů zabývajících se péčí o zdraví. Je sestaven týmem odborníků ve spolupráci s Asociací fyzioregenerace. Nabízí efektivní využití řady vynikajících oborů pro prevenci v péči o lidské zdraví. Od celkové diagnostiky zdravotního stavu až po veškeré navazující terapie.

Diagnostika využívaná v rámci projektu

V rámci projektu je využívána diagnostika zdravotního stavu v následujících oblastech:

 1. diagnostika celkového stavu organizmu na bioregulační úrovni
 2. diagnostika pohybového aparátu
 3. diagnostika celkové fyzické i energetické kondice

Pro diagnostiku jsou využívány sofistikované přístroje a metody (ImedisHeartvue Kardivar,  AFS)

Analýza těchto parametrů dokáže včas odhalit přítomnost orgánových, metabolických a hybných poruch a ve spolupráci s odborníky předejít vážnějším zdravotním problémům. Včasné odhalení těchto poruch dokáže účinně předcházet řadě civilizačních chorob.

Terapie využívané v rámci projektu

Na diagnostiku navazují speciální terapie odvozené a navržené diagnostickými přístroji, unikátním programem, lékaři a terapeuty. Důležitým prvkem je zobrazitelnost výstupů diagnostiky a terapií na přehledných grafech a informačních panelech.

Zvýhodněné balíčky

V rámci projektu je možné využít následující balíčky:

Balíček BASIC

V základním balíčku Basic získáte pro své zaměstanace základní diagnostická vyšetření s vyhodnocením stavu a kondice organismu.fotky / fyzioterapie 2

Za významně zvýhodněnou cenu získáte následující vyšetření a terapie:

 • segmentální diagnostiku na přístroji Imedis
 • diagnostiku na přístroji Kardivar zaměřenou na variabilitu srdečního rytmu a míru stresové zátěže organismu a schopnost adaptace.
 • AFS (fyzioregenerační stimulaci) - diagnostiku a terapii fyzického stavu .
 • Vyhodnocení specialistou s předáním výstupů z měření a doporučení případného dalšího postupu léčby či harmonizace organismu.
 • 10% sleva dle aktuálního ceníku na vyšetření, výkony, terapie

Cena balíčku Basic je 2000 Kč (cena v balíčku je zvýhodněná proti standardním ceníkovým cenám)

Balíček NADSTANDARD

V balíčku roční péče Nadstandard  získáte pro své zaměstnance opakovaná a komplexní diagnostická vyšetření s vyhodnocením aktuálního stavu a kondice organismu ve spojení se základními terapiemi podporujícími regeneraci organismu.

Za významně zvýhodněnou cenu získáte následující vyšetření a terapie:

 • Komplexní diagnostiku na přístroji Imedis  3 x za rok  
 • diagnostiku na přístroji Kardivar zaměřenou na variabilitu srdečního rytmu a míru stresové zátěže organismu a schopnost adaptace - 2x za rok
 • AFS (fyzioregenerační stimulaci) - diagnostiku a terapii fyzického stavu - 2x za rok
 • Fototerapie – 5 návštěv
 • Terapie zaměřená na prevenci Osteochondrozy - 1x za rok 
 • Vytestování vhodných potravin a nápojů pro organismus - 1x za rok
 • Vyhodnocení specialistou s předáním výstupů z měření a doporučení případného dalšího postupu léčby či harmonizace organismu.
 • 15% sleva dle aktuálního ceníku na vyšetření, výkony, terapie
 • 10% rodinný bonus (sleva z celkové ceny pro rodinného příslušníka)

Cena balíčku Nadstandard je 8900 Kč (cena v balíčku je zvýhodněná proti standardním ceníkovým cenám)

Balíček SPECIALimedis / imedis

V balíčku roční péče Special získáte pro své zaměstanace nadstandardní roční péči - opakovaná a komplexní diagnostická

vyšetření s vyhodnocením aktuálního stavu a kondice organismu ve spojení se rozšířenými

možnostmí terapií zaměřených na podporu a regeneraci oraginismu.

Za významně zvýhodněnou cenu získáte následující vyšetření a terapie:

 • Komplexní diagnostiku na přístroji Imedis  4 x za rok
 • diagnostiku na přístroji Kardivar zaměřenou na variabilitu srdečního rytmu a 

       míru stresové zátěže organismu a schopnost adaptace - 2x za rok

 • AFS (fyzioregenerační stimulaci) - diagnostiku a terapii fyzického stavu - 4x za rok
 • Fototerapie – 10 návštěv
 • Terapie zaměřená na prevenci Osteochondrozy – 4 x za rok 
 • Terapie na přístroji Imedis dle vlastního výběru (odbourání stresu, podpora paměti, harmonizační terapie, poruchy spánku....) – 5 terapií
 • Vytestování vhodných potravin a nápojů pro organismus - 1x za rok
 • Vyhodnocení specialistou s předáním výstupů z měření a doporučení případného dalšího postupu léčby či harmonizace organismu.
 • 15% sleva dle aktuálního ceníku na vyšetření, výkony, terapie
 • 15% rodinný bonus (sleva z celkové ceny pro rodinného příslušníka)

Cena balíčku Special je 18900 Kč (cena v balíčku je zvýhodněná proti standardním ceníkovým cenám)